Znaczenie Numeru 11:15


Jedną z największych tajemnic świata jest nasze istnienie i wszechświat taki, jaki jest.

Tajemnicze zjawiska budzą naszą wyobraźnię, prowadzą nas do nowych drzwi percepcji i pomagają nam widzieć rzeczy pod różnymi kątami, choć nie dają nam dokładnego znaczenia rzeczy, które chcielibyśmy poznać z przyjemnością.

Czasami wystarczy wierzyć, że magia istnieje, a magia istnienia jest prawdopodobnie jedyną prawdziwą. Jest to bardzo intrygująca dziedzina studiów i dyskusji, ale tak artystycznie i duchowo inspirująca.

Liczby zawsze odgrywały ważną rolę w zrozumieniu świata. Myśląc o tym, pomysły rozpuszczają się w wielkim zamieszaniu. Czy te liczby były pierwszymi, czy też je wymyśliliśmy? Tak czy inaczej, wszystko, co możemy wyrazić w liczbach.

Dlatego wiele ciekawych pomysłów wiąże się z konkretnymi liczbami. Jeden z doskonałych przykładów na to, jak liczby mogły, a nie mogły być magią, pochodzi z interesującej, żartobliwej, ale głębokiej powieści science fiction.

W swojej książce, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams daje odpowiedź na Najwyższe Pytanie o Życie, Wszechświat i wszystko inne, jak on to nazywa. Tak naprawdę, to było zadanie superkomputera. Spędził lata na obliczaniu wyniku. W końcu oferuje jeden i mówi 42, nic więcej i nic więcej.

Miliony czytelników próbowało nadać głęboki sens tym tajemniczym liczbom, choć sam autor mówił, że to raczej żart.

Jednakże, oddani i entuzjastyczni badacze kojarzyli tę liczbę ze wzmiankami o niej w tekstach świętych, z kodami binarnymi, matematyką, fizyką i wieloma innymi. Nie mówi nam to o jakiejś oświecającej liczbie, ale o tym, że liczby na pewno mają znaczenie wykraczające poza to, co myślimy w życiu codziennym, kiedy nie zwracamy na nie większej uwagi, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do operowania poprzez i według liczb.

To był tylko ciekawy przykład na to, jak wielkie pojęcia, takie jak istnienie i wszechświat, są związane z liczbami w umyśle i duszy człowieka. Czas, jako kolejna wielka i niewyrażalna koncepcja, jest również przedstawiany w liczbach.

Wydaje się, że dzieje się tak dlatego, że ogrom i nieskończona natura samego Czasu musiała być połączona, zorganizowana, usystematyzowana. Tak jest, ponieważ nasz własny czas jest ograniczony.

Przynajmniej nasz czas fizyczny, materialny. Ludzie wymyślili kalendarze i gadżety czasu, aby zorganizować czas, przystosować się do życia na tym świecie i wydobyć z niego to, co najlepsze, wiedząc, że ma on swój koniec. To była długa droga od prototypów i pierwszych zegarów do nowoczesnych.

Minęły już czasy, odkąd używaliśmy lamp naftowych i chińskich lamp słonecznych, aby używać cyfrowych, które mamy wokół siebie. Magia czasu pozostała.

Godzina lustra

Nasze najnowsze super-przenośne i wszystkie obecne cyfrowe ekrany kryją w sobie magię, choć często uważamy nasz świat high-tech za pozbawiony magii i tajemnicy, przynajmniej we wspólnych kategoriach.

Lustrzane godziny, specyficzne zjawisko, o którym będziemy rozmawiać, są ściśle związane z zegarami cyfrowymi. W rzeczywistości, można je było zobaczyć tylko w zegarach cyfrowych. Pod względem przekonań związanych z tym zjawiskiem godziny lustrzane są trochę jak wskazówki zegara.

Jednak godziny lustrzane mogą przybierać inne formy, można je zobaczyć gdzie indziej i istnieją takie różnice, jak potrójne godziny lustrzane, o których konkretnie tutaj mówimy. Co oni reprezentują i jakie są?

Godziny lustrzane wyglądają tak: 12:12, 01, 01, 21:21 lub inaczej, w zależności od formatu widżetu czasu. Potrójne godziny lustra wyglądają tak: na przykład 11:12, 11:13 lub 22:23. Każda z nich składa się z pewnych cyfr i wszystkie te cyfry mają określone znaczenia. Łącznie, wysyłają wiadomość.

W godzinach lustrzanych można zobaczyć tylko dwie cyfry lub jedną, jeśli można zobaczyć kombinacje 00:00, 11:11 lub 22:22. Czasy lustrzane są w rzeczywistości po prostu godzinami dnia, ale ich występowanie i sposób, w jaki człowiek je widzi, jest ważny. Nie można ich zmusić do wystąpienia; w końcu wystąpią, oczywiście, jeśli spojrzy się na zegarek.

Jednak w tym przypadku są to dokładnie godziny w ciągu dnia. Problem w tym, że zdarzają się one przypadkowo.

Dokładniej, wydaje się, że tak. Jeśli widzisz je przypadkowo i nadal widzisz je w czasie, to jest to więcej niż przypadek.

Ponadto, jeśli ta sama sekwencja numeryczna pojawia się w innych formach i miejscach, należy sprawdzić. Nie jest to oczywiście obowiązek, choć może być użyteczny.

Godziny lustrzanego odbicia nigdy nie są rozumiane jako szkodliwy lub „złośliwy” przekaz. Ich celem jest służyć jako pewnego rodzaju przewodnik.

Godzina lustra i numerologia

Numerologia jest bardzo starą dyscypliną, która bardzo pomogłaby nam zrozumieć znaczenie przesłania kryjącego się za godziną lustrzaną 11:15. Numerologia jest zasadniczo nauką o liczbach lub, jak się ją nazywa, pseudonauką, ponieważ nie jest ona obecnie oficjalnie uznawana i uznawana.

Podstawą numerologii jest zasada numeracji jako konstytutywnej części wszystkiego, co istnieje. Istotę wszystkich rzeczy można by wyrazić w liczbach.

Najmniejsze cząstki, które tworzą świat, to liczby; oczywiście jest to bardzo abstrakcyjny pomysł, a nie materiał. Każdy numer ma wibracje i dlatego wszystkie rzeczy emitują pewne energiczne wibracje.

Ta wibracja jest w swojej istocie energią wszechświata, energią kosmiczną. Interesujące jest to, jak wyrażamy wszystko w liczbach, tak aby nasza własna egzystencja i nasz własny świat miały znaczenie.

Mówimy o wieku człowieka, wieku istot żywych, okresach istnienia obiektów materialnych, oczekiwaniu na życie, oczekiwaniu i datach wygaśnięcia, mierzymy, obliczamy, liczymy wszystko.

Mamy jednostki do pomiaru temperatury, długości, głębokości, czasu i wiele innych. Widzisz? Liczby są wszędzie lub, wszystko jest liczbami. Zgodnie z numerologią, losy ludzi są również zapisane w liczbach.

Każda osoba, zgodnie z numerologią, ma swój numer życiowy, numer pod którym się urodziła. To, jak myślisz, pojedyncza cyfra liczona od daty urodzenia. Sumujesz wszystkie cyfry, aż dostaniesz jedną.

Liczba ta jest zarówno istotna, jak i opisowa; częściowo decyduje o drodze życia danej osoby, ale nie jest ustalona w kamieniu. Innymi słowy, mówi o twoim potencjale, ale to zależy od ciebie i innych czynników, jak sprawy się ostatecznie potoczą.

Wróćmy do godzin lustra. Lustrzane godziny to określone momenty w czasie, które z jakiegoś powodu postrzegasz w określonym momencie swojego życia, w określonej fazie życia, itd. Wibracje tych liczb mają na celu wysłanie wiadomości.

Kosmiczne energie próbują ci coś powiedzieć. Mogą one być postrzegane jako część kosmicznej równowagi, uniwersalnego prawa kosmicznego lub bardziej tajemniczego i romantycznego zjawiska, anielskiego przesłania.

Numer Aniołów i Godzin Lustra

Numery aniołów są w zasadzie takie same jak numery w numerologii.

Jedyną różnicą pomiędzy numerologią taką, jaka jest i tak ją nazywamy, jest to, że zgodnie z tą ostatnią uważa się, że godziny lustrzane (lub inne powtarzające się sekwencje numeryczne lub liczby, które ciągle widzisz) przychodzą do nas od aniołów, a dokładniej od aniołów stróżów.

Anioły stróże są niematerialnymi duchami ochronnymi, które są naszymi niebiańskimi przewodnikami.

Anioły działają na różnych kanałach i wysyłają nam symboliczne wiadomości, które mamy zdekodować.

Robią to, ponieważ ich zadaniem nie jest podejmowanie decyzji na naszym miejscu, działanie na naszym miejscu, uniemożliwianie nam zrobienia czegoś, niedopuszczanie do tego, aby coś się z nami stało lub coś podobnego.

Są to istoty, które nie mają prawdziwie wolnej woli, a ich jedynym celem jest prowadzenie nas i opieka nad nami. Rzadko przybierają one jakąkolwiek formę fizyczną, więc rozmawiają z nami przez świat symboli.

Liczby są być może jednymi z najpotężniejszych symboli, jakie możemy sobie wyobrazić. Jak już powiedzieliśmy, każda z nich ma swoje własne wibracje, a zatem swoje specyficzne znaczenie. Cyfrowa wiadomość otrzymywana w godzinach lustrzanych jest znacząca.

To nie jest katastrofa, jeśli się nie spieszysz, aby sprawdzić znaczenie, oczywiście, nic złego by się nie stało z powodu twojego skoku. Jednak noszenie prezentu może być użyteczne i interesujące.

Patrz: Lustro Godziny Znaczenie

Lustrzane godziny mogłyby nam wiele powiedzieć o tym, kim jesteśmy. One nigdy nie są bez znaczenia. Można je również postrzegać z perspektywy teorii synchronizacji, która jest, trzeba przyznać, mniej magiczna niż historia anielskich posłańców.

W każdym razie, teoria synchroniczności brzmi bardzo atrakcyjnie i w rzeczywistości ma pewien fundament filozoficzny. Carl Gustav Jung zaproponował to.

Zgodnie z tą teorią, każde zdarzenie jest znaczące, gdy jest powiązane z innym; w ten sposób zdarzenia, zjawiska, doświadczenia i inne zdarzenia, pozornie niepowiązane i bez znaczenia, stają się całkowicie znaczące, gdy są powiązane.

Teoria ta opiera się na idei archetypicznych znaczeń przechowywanych w zbiorowej nieświadomości.

Dlatego oglądanie godzin lustrzanych nie jest przypadkiem! Możesz to odnieść do czegoś, co ci się przytrafiło, gdy już poznasz znaczenie liczb.

Widzenie godzin lustrzanych polega na wskazywaniu pewnych rzeczy w swoim życiu, albo na zastanawianiu się nad pewnymi rzeczami dotyczącymi własnej osoby, relacji z ludźmi wokół ciebie, stosunku do świata i innych.

Często zdarza się, że pojawiają się one w czasie kryzysu lub gdy czujemy się na rozdrożu lub zastanawiamy się, jak postępować, gdy szukamy celu lub czujemy się ciekawi i/lub tracimy biz.

11:15 Czas na potrójne lustro – Symbolizm i znaczenie

Ta potrójna godzina lustrzana wysyła ważną wiadomość i jest taka, że trzeba budować swój własny świat stopniowo, krok po kroku, bez pośpiechu.

Mówi o twoim niesamowitym potencjale twórczym, ale ostrzega cię, abyś zachował przynajmniej trochę skupienia. Często zdarza się, że niesamowite, entuzjastyczne i kreatywne jednostki gubią się we wszystkich swoich genialnych pomysłach.

Ten czas lustrzanego odbicia wysyła wiadomość, aby to ułatwić. Prawdopodobnie marzysz o czymś wielkim, a twoje pomysły mogą być fantastyczne.

Należy jednak pamiętać, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień, niezależnie od tego, co się uważa za sukces. Ten czas lustrzany przemawia do potencjałów w sferze twórczej, niezależnie od tego, jaka jest twoja własna wrażliwość i powinowactwa.

To również sugeruje, że jesteś prawdopodobnie wszechstronną osobą, która ma wizjonerskie pomysły. Jest to prawdziwy dar, chociaż ryzykujesz, że będziesz cały czas rozpraszany przez swoje własne pomysły.

Co to znaczy 11*15 duchowo?

Sekwencja ta składa się z dwóch cyfr, 1 i 5. Jak można by przypuszczać, dominuje liczba 1, która jest zarówno dobrą, jak i złą stroną.

Numer 1 to liczba skrajności, bo mówi o początkach i końcach, o nowym i pełnym sukcesie, o wielkich ambicjach i spełnieniu, ale w swojej istocie pomija wszystko, co wchodzi pomiędzy.

Ryzyko silnych wibracji liczby 1 polega na tym, że człowiek nie docenia kroków po drodze, tylko wspaniały wynik.

Widzisz, jak w tej kolejności pojawia się numer 1? To jest celowe. Mówi on dokładnie o systematycznym podejściu, które omówiliśmy powyżej.

Numer 1 rezonuje z energią odwagi, przywództwa, ambicji, sławy, siły, sukcesu, pewności siebie, nowych możliwości, nowych początków, osiągnięć, postępu, niezależności i innych. Ta sekwencja sugeruje więc, że wszystkie te rzeczy mogą przyjść, ale tylko poprzez oddaną i systematyczną pracę.

Liczba 5 reprezentuje kreatywność, wrażliwość, geniusz artystyczny, dążenie do przyjemności, towarzyskość, ciekawość, przygodę, zdolność adaptacji i wszechstronność, indywidualizm, niekonwencjonalność.

To jest to, co jest zasadniczo poszukiwane. Pasuje idealnie do numeru 1 i razem tworzą wspaniały przekaz, który powinien wspierać Twoją twórczą energię i lepiej ją ukierunkować.

1115 w Astrologii i Numerologii

Ta sekwencja numeryczna kryje w sobie kolejną liczbę. Po zsumowaniu cyfr otrzymuje się cyfrę 8. Numer 8 to podtytuł.

Jest to niezbędne dla tej kombinacji, ponieważ liczba 8 ma związek ze stabilnością, istotnością, byciem od podstaw, rzeczywistością, prawdą, spójnością, kontrolą, ale także z wewnętrzną mądrością, cierpliwością, dawaniem i przyjmowaniem, profesjonalizmem i zdolnościami wykonawczymi.

Innymi słowy, doskonale równoważy poprzednie, zapewniając stabilność energii ziemi.

Co zrobić, gdy zobaczysz 11:15?

Jeśli widzisz to lustro przez trzy godziny lub sekwencję, skup się na tym, co uważasz za najbardziej ekscytujące i inspirujące, pamiętając, że nie wszystko można osiągnąć na raz. Jeśli masz wiele zainteresowań, zrób każde na raz.

Możesz nawet poświęcić swój czas więcej niż jednemu, ale musisz być dobrze zorganizowany.

Szybkie podsumowanie

Trzygodzinne lustro 11:15 i przypominające je sekwencje numeryczne są przesłaniem pozytywnego podejścia do własnych potencjałów, a szczególnie twórczego.

To przesłanie mówi, że należy robić rzeczy systematycznie, nie dopuszczając do tego, aby każdy fantastyczny pomysł wprowadził cię w błąd. Nie oznacza to, że powinieneś być nieelastyczny, bo to nie leży w twojej naturze.

Trzymaj jednak stopy na ziemi i znajdź równowagę między wyobraźnią a rzeczywistością, oczekiwaniami a aktualnymi możliwościami. Na wszystko jest czas.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!